Umiejętności z zakresu wystąpień publicznych

Umiejętności z zakresu przemawiania przed publiką to prawdziwa sztuka. To sztuka formułowania wypowiedzi uwzględniająca okoliczności miejsca i czasu oraz określoną kategorię odbiorców, do których ta wypowiedź jest kierowana.

W ramach tych umiejętności mieści się również zdolność dostosowywania się do dynamiki i rozwoju mających miejsce zdarzeń, a także zdolność reakcji na nagłe i nieprzewidziane sytuacje. Wymaga to nie tylko skuteczności, ale również rezolutności, a niejednokrotnie również prawdziwego kunsztu. Co więcej wystąpienia publiczne to nie tylko mowa werbalna, ale również postawa ciała, obierane pozy i kierowane spojrzenia.

Każdy szczegół coś mówi i coś wyraża. Biorąc natomiast pod uwagę nieodłączny element stresu, niezwykle istotne jest wypracowanie w sobie takich odruchów, aby to mówca panował nad swoim ciałem, a nie na odwrót. Dlatego jest to nie tylko umiejętność, ale prawdziwa sztuka. Kurs z wystąpień publicznych może być pierwszym krokiem do jej opanowania, a następnie szlifowania i doskonalenia.

Natomiast ktoś kto tę sztukę opanował i potrafi nią operować to prawdziwy wirtuoz, przed którym niemal cały świat stoi otworem. Bowiem wbrew zwyczajności swojej nazwy (wystąpienia publiczne), wiedza i prawdziwa praktyczna zręczność mistrzów w tej dziedzinie, niemal zawsze musiała wiązać się nie tylko z odwagą do podjęcia wyzwania, ale również z koniecznością zmierzenia się z wewnętrznymi trudnościami, kompleksami i słabościami. Jest to bowiem nie tylko sztuka przemawiania i radzenia sobie ze stresem z tym związanym – choć to niezwykle istotne jej elementy.

Jest to jednak przede wszystkim sztuka, która łamie bariery i buduje nową tożsamość (niemal wolną od ograniczeń). To klucz otwierający często zabarykadowane wewnętrzne drzwi. Jednym z częstych lęków ludzkich jest przecież (pozornie niezrozumiały, ale niezwykle ograniczający) lęk przed drugim człowiekiem i wypowiedzeniem własnego zdania.

Dlaczego warto nabyć szkolenie z wystąpień publicznych

Każdy człowiek (z pewnością niejeden raz w życiu) został postawiony w sytuacji, w której był zmuszony do wypowiedzenia się na forum publicznym. Być może nie zawsze była to sytuacja porównywalna do konferencji przedstawicieli rządów, których echa rozbrzmiewają często w mediach przez długie miesiące, a czasem nawet lata. Mogły to być okoliczności życia codziennego, np.: w domu (wynikające z roli gospodarza organizowanego przyjęcia); u znajomych (w związku z prośbą o wygłoszenie toastu) czy w pracy (rozmowa kwalifikacyjna albo – już w trakcie wykonywania obowiązków służbowych – zreferowanie klientom możliwego sposobu rozwiązania zleconego problemu). Niezależnie od okoliczności i panujących (nawet przyjaznych) warunków, takie doświadczenie często określane jest jako stresujące i paraliżujące (niczym nagłe wywołanie do tablicy w szkole).

Dlatego szkolenia z wystąpień publicznych cieszą obecnie tak dużą popularnością. Ponieważ jest to obszar, od którego trudno uciec również w codziennym życiu. Dodatkowo warto nabyć takie umiejętności również dla samego siebie, dla własnej satysfakcji i wewnętrznego rozwoju. Niejednokrotnie kurs wystąpień publicznych polega wyłącznie na pokonaniu blokady przed wypowiedzeniem zdania wobec nieznajomych osób. Wydaje się to niewielką, nieistotną barierą, a czasem okazuje się milowym krokiem w relacjach międzyludzkich, otwierającym nowe, szerokie możliwości.  

Dla kogo jest szkolenie

Szkolenie z wystąpień publicznych będzie wartością dodaną dla każdego człowieka niezależnie od wieku. Bowiem nawet posiadanie wrodzonego daru brylowania w towarzystwie nie zawsze świadczy o radzeniu sobie w każdej sytuacji wymagającej wystąpienia przed większą publiką. Ponadto tego rodzaju dar, jak każdy inny, wymaga doskonalenia i odpowiedniego szlifu. Co więcej jest to dodatkowa możliwość poznawania siebie, własnych możliwości, jak i własnych ograniczeń.