Umiejętności z zakresu wystąpień publicznych

Umiejętności z zakresu przemawiania przed publiką to prawdziwa sztuka. To sztuka formułowania wypowiedzi uwzględniająca okoliczności miejsca i czasu oraz określoną kategorię odbiorców, do których ta wypowiedź jest kierowana. W ramach tych umiejętności mieści się również zdolność dostosowywania się do dynamiki i rozwoju mających miejsce zdarzeń, a także zdolność reakcji na nagłe i […]